Hvert år er over 3000 kunder, inkludert rederier, verft, industrianlegg og kraftverk, avhengige av Goltens organisering, planlegging og utførelse av kritiske motorvedlikehold og reparasjoner. Godkjennelsen av IMO Ballastvann- og svovel utslipp konvensjonen, gjør at rederier over hele verden står overfor oppgaven med å få ettermontert utstyr i sine fartøy i samsvar med denne lovgivningen.

Goltens Green Technologies kompetanse er enestående på markedet. Vi har gjennomført godt over 250 prosjekter for å hjelpe skipseiere å oppnå samsvar med IMO Ballastvann- og svovel utslipp konvensjonen. Goltens Green Technologies har en prosess som gjør det mulig for skipseiere å trygt kunne evaluere, designe og installere de mest hensiktsmessige løsningene. På denne måten kan skipseiere gjennomføre disse miljøbestemmelsene med minimal stans av driften og unødvendig tap i driften.

Goltens Green Technologies har en velprøvd prosess der vi tar i bruk 3D skanning og 3D-CAD modellering. Dette er med på å spare tid og holde mulighetene åpne før endelige beslutninger fattes. Dette muliggjør også realistiske kostnadsberegninger. Dette gir økt tillit til investeringsbeslutningen, uten det umiddelbare behovet for å kjøpe systemet.

Vi er den ideelle partner for globale skipsoperatører. Prosjekter kan planlegges og koordineres der du er, og ferdigstilles av Goltens eksperter på en godt planlagt og effektiv måte.